Tòa soạn Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp trân trọng thông báo đến Quý Tác giả bài báo tiếng Việt liên hệ về tòa soạn số điện thoại: 08.38963340, email: tckhnln@hcmuaf.edu.vn để nhận bài nhận xét phản biện sửa theo góp ý và trả bài báo hoàn thiện trước ngày 22/6/2016. Trân trọng thông báo

Tòa soạn Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp trân trọng thông báo đến Quý Tác giả bài báo tiếng Anh liên hệ về tòa soạn số điện thoại: 08.38963340, email: tckhnln@hcmuaf.edu.vn để nhận bài nhận xét phản biện sửa theo góp ý và trả bài báo hoàn thiện trước ngày 17/6/2016. Trân trọng thông báo

 

 

 

 

Trang liên kết

 

 

CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Email: tckhktnln@hcmuaf.edu.vn - Điện thoại: 08-3896 3340 - FAX: 08-38960713
Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : ba chín một một sáu