Năm 2016 - Số :1

1 -ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KHOAI MÌ ĐẾN SINH KHÍ METHANE VÀ TĂNG TRỌNG CỦA BÒ THỊT(EFFECT OF CASSAVA LEAF MEAL IN DIETS TO REDUCE METHANE EMISSIONS FROM BEEF CATTLE)
Võ Thị Trà An

2 -ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN ĐỐI VỚI VẮC XIN CÚM H5N1 CHỦNG Re-5 TẠI TRẠI GÀ BA HOÀNG QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ(STUDIES ON IMMUNOLOGICAL RESPONSE OF SOME BACKYARD CHICKENS AGAINST AVIAN INFLUENZA H5N1 Re-5 STRAIN IN BA HOANG CHICKEN FARM, BINH THUY DISTRICT, CAN THO CITY)
Nguyễn Văn Khanh

3 -HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias gracilentus Ng, Dang & Nguyen, 2011) (CURRENT STATUS OF AQUACULTURE OF PHU QUOC CLARIAS CATFISH (Clarias gracilentus Ng, Dang & Nguyen, 2011))
Nguyễn Văn Tư

4 -TẠO DÒNG PLASMID TÁI TỔ HỢP MANG TRÌNH TỰ MONODON BACULOVIRUS(CLONING RECOMBINANT PLASMID CARRYING MONODON BACULOVIRUS SEQUENCE)
Huỳnh Đăng Sang

5 -SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ENZYME Taq DNA POLYMERASE(PRODUCTION AND EVALUTION OF Taq DNA POLYMERASE)
Nguyễn Vũ Phong

6 -KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN NHỘNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) BẰNG ENZYME PROTEASE VÀ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BỘT CAO ĐẠM(STUDY THE HYDROLYSING OF SOLDIER FLY (Hermetia illucens) ‘S WORM BY PROTEASE AND PRODUCING ITS HIGH PROTEIN MEALS)
Trương Phước Thiên Hoàng

7 -ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA QUẢN LÝ BẾP, CẤP DƯỠNG TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO CỦA HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2014(EVALUATION OF SANITARY CONDITIONS OF FOOD SAFETY AND EXAMINATION OF THE FOOD SAFETY KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF MANAGERIAL STAFF AND COOKS AT COLLECTIVE KITCHENS OF PRESCHOOLS AND KINDERGARTENS IN CAN GIO DISTRICT IN 2014)
Vũ Thị Lâm An

8 -CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ MỚI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN: TRƯỜNG HỢP GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU(FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE OF NEW TECHNOLOGY OF FARMERS: THE CASE OF RED DRAGON FRUIT, BA RIA VUNG TAU PROVINCE)
Nguyễn Văn Ngãi

9 -ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH(EVALUATION OF THE NEW RURAL PROGRAM IN XUAN THOI THUONG COMMUNE, HOC MON DISTRICT, HO CHI MINH CITY)
Nguyễn Văn Ngãi

10 -TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN DIỆT MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒNG NGOẠI TRONG CHẾ BIẾN TRÀ Ô LONG(OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR INACTIVATING ENZYMES BY USING INFRARED IN THE PROCESSING OF OOLONG TEA)
Lê Trung Thiên

11 -ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME ƯA NƯỚC ĐẾN KHẢ NĂNG HÚT NƯỚC, ẨM ĐỘ ĐẤT VÀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA DẠ YÊN THẢO (PETUNIA HYBRIDA)(INFLUENCE OF SUPER WATER – ABSORBING POLYMERS ON WATER ABSORBING CAPACITY, SOIL HUMIDITY AND THE GROWTH OF PETUNIA HYBRIDA)
Trương Thị Cẩm Nhung

12 -THỰC TRẠNG RỪNG NGẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG RỪNG NGẬP MẶN (STATUS OF MANGROVE FOREST IN BA TRI DISTRICT, BEN TRE PROVINCE AND PROPOSE SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENT USE OF MANGROVES)
Nguyễn Vinh Quy

13 -NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY THÁI CÂY THUỐC NAM CHO CÁC CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC QUY MÔ NHỎ(RESEARCH, DESIGNING AND MANUFACTURING THE MEDICINAL PLANTS SLICERS FOR SMALL-SCALE EASTERN PHARMACEUTICAL FACILITIES)
Lê Văn Tuấn

14 -ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI TIỀN GIANG(ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL STATUS AND PROPOSE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RICE PRODUCTION IN TIEN GIANG)
Lê Quốc Tuấn

15 -MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA GỖ CAO SU BIẾN TÍNH NHIỆT(SOME MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF RUBBER WOOD AFTER THERMO–TREATMENT PROCESS)
Hoàng Văn Hòa

Trang liên kết

 

 

CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC