Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Giới thiệu
Kể từ ngày 15/10/2021, tác giả vui lòng gửi bản thảo bài báo khoa học trên trang Tạp chí mới của Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tại địa chỉ jad.hcmuaf.edu.vn

Tên tiếng Việt: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển

Tên tiếng Anh: The Journal of Agriculture and Development

Mã số pISSN 2615-9503, eISSN 2615-949X

Trụ sở tòa soạn:

- Phòng 404, Tòa nhà Thiên Lý

-Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

- Điện thoại: (028) 37245670

- Website: http://www.journal.hcmuaf.edu.vn

- Email: jad@hcmuaf.edu.vn

Tôn chỉ, mục đích

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế trong lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp.

2. Công bố các công trình nghiên cứu về khoa học kỹ thuật – công nghệ và phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm phục cho công tác đào tạo và nghiên cứu giảng dạy.

Định kỳ xuất bản và phát hành

1. Thể thức xuất bản:

Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh

Kỳ hạn xuất bản: 06 kỳ/01 năm (trong đó, có 02 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh)

Khuôn khổ: 19cm x 27cm

2. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành

Nguyên tắc hoạt động

Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và tuân thủ các quy định Hội Nhà báo Việt Nam.

Các thành viên của ban biên tập, nhân viên tòa soạn chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công, bố trí công tác và làm việc tuân thủ theo quy định chung của Trường.

 

 
 
Vui lòng chờ...