Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGIỆP (Quyết định số 3784/QĐ-ĐHNL-NCKH ngày 08 tháng 11 năm 2017)

1. BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

I

Thành viên trong nước

1

Nguyễn Hay

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tổng biên tập

2

Huỳnh Thanh Hùng

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

3

Lê Đình Đôn

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

4

Lê Quốc Tuấn

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

5

Nguyễn Văn Ngãi

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

6

Nguyễn Huy Bích

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

7

Phan Tại Huân

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

8

Nguyễn Phú Hòa

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

9

Võ Thị Trà An

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

10

Tăng Thị Kim Hồng

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

II

Thành viên nước ngoài

11

Tô Phúc Tường

Nguyên chuyên gia IRRI, Việt Nam

Biên tập viên

12

Peeyush Soni

Asian Institute of Technology, Thái Lan

Biên tập viên

13

Ta-Te Lin

National Taiwan University, Đài Loan

Biên tập viên

14

Glenn M. Young

University of California, Davis, Mỹ

Biên tập viên

15

Katleen Raes

Ghent University, Bỉ

Biên tập viên

16

Vanessa Louzier

Lyon University, Pháp

Biên tập viên

17

Wayne L. Bryden

University of Queensland, Úc

Biên tập viên

18

Jitender Singh

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Ấn Độ

Biên tập viên

19

Kevin Fitzsimmons

University of Arizona, Mỹ

Biên tập viên

20

Cyril Marchand

University of New-Caledonia, Đức

Biên tập viên

21

Koichiro Shiomori

University of Miyazaki, Nhật Bản

Biên tập viên

22

Kazumari Tsuji

Saga University, Nhật Bản

Biên tập viên

23

Sreeramanan Subramaniam

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Biên tập viên

 

 
 
Vui lòng chờ...