Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp (Quyết định số 4129/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 31/12/2015)

Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Hay (Cơ khí Nông nghiệp)


Các thành viên Hội đồng:

1. PGS. TS. Dương Duy Đồng (Chăn nuôi)

2. PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng (Nông hóa thổ nhưỡng)

3. PGS.TS. Phạm Văn Hiền (Nông học)

4. TS. Võ Thái Dân (Nông học - Công nghệ Sinh học)

5. TS. Đoàn Thị Huệ Dung (Giáo dục)

6. TS. Phạm Văn Tính (Công nghệ Thông tin)

7. TS. Nguyễn Văn Tân (Viễn thám)

8. PGS.TS. Lê Đình Đôn (Công nghệ Sinh học)

9. PGS.TS. Lê Quốc Tuấn (Hóa - Môi trường)

10. PGS.TS. Nguyễn Văn Ngãi (Kinh tế)

11. PGS.TS. Nguyễn Huy Bích (Kỹ thuật Cơ khí)

12. PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn (Thú y)

13. PGS.TS. Nguyễn Như Trí (Nuôi trồng thủy sản)

14. PGS.TS. Phan Tại Huân (Công nghệ Thực phẩm)

15. TS. Lê Thị Diệu Trang (Sinh học phân tử)

16. TS. Nguyễn Thị Mai (Sinh thái học)

17. PGS.TS. Trương Vĩnh (Công nghệ thực phẩm và Hóa học)

18. PGS.TS. Phạm Ngọc Nam (Kỹ thuật chế biến Lâm sản)

19. PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa (Nuôi trồng Thủy sản và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản)


Ban thư ký:

1. PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa, Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Tri Quang Hưng, Phó trưởng ban

3. CN. Lê Thị Thanh Tâm

4. KTV. Tô Tấn Long

 

 
 
Vui lòng chờ...