Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
HĐ biên tập
Kể từ ngày 15/10/2021, tác giả vui lòng gửi bản thảo bài báo khoa học trên trang Tạp chí mới của Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tại địa chỉ jad.hcmuaf.edu.vn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN (Quyết định số 2653/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 09 tháng 8 năm 2018)

1. BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

I

Thành viên trong nước

1

Nguyễn Hay

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tổng biên tập

2

Chế Minh Tùng

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Phó Tổng biên tập

3

Nguyễn Đình Phú

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

&

University of California, Irvine, Mỹ

Biên tập viên

4

Lê Đình Đôn

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

5

Lê Quốc Tuấn

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

6

Nguyễn Bạch Đằng

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

7

Nguyễn Huy Bích

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

8

Phan Tại Huân

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

9

Nguyễn Phú Hòa

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

10

Võ Thị Trà An

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

11

Tăng Thị Kim Hồng

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Biên tập viên

II

Thành viên nước ngoài

12

Tô Phúc Tường

Nguyên chuyên gia IRRI, Việt Nam

Biên tập viên

13

Peeyush Soni

Asian Institute of Technology, Thái Lan

Biên tập viên

14

Ta-Te Lin

National Taiwan University, Đài Loan

Biên tập viên

15

Glenn M. Young

University of California, Davis, Mỹ

Biên tập viên

16

Soroosh Sorooshian

University of California, Irvine, Mỹ

Biên tập viên

17

Katleen Raes

Ghent University, Bỉ

Biên tập viên

18

Vanessa Louzier

Lyon University, Pháp

Biên tập viên

19

Wayne L. Bryden

The University of Queensland, Úc

Biên tập viên

20

Jitender Singh

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Ấn Độ

Biên tập viên

21

Kevin Fitzsimmons

University of Arizona, Mỹ

Biên tập viên

22

Cyril Marchand

University of New-Caledonia, Pháp

Biên tập viên

23

Koichiro Shiomori

University of Miyazaki, Nhật Bản

Biên tập viên

24

Kazunari Tsuji

Saga University, Nhật Bản

Biên tập viên

25

Sreeramanan Subramaniam

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Biên tập viên

2. BAN THƯ KÝ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Huỳnh Tiến Đạt

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Trưởng Ban thư ký

2

Trương Quang Bình

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Trưởng Ban trị sự

3

Huỳnh Hữu Nhân

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Thành viên

 

 
 
Vui lòng chờ...