Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Liên hệ
Kể từ ngày 15/10/2021, tác giả vui lòng gửi bản thảo bài báo khoa học trên trang Tạp chí mới của Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tại địa chỉ jad.hcmuaf.edu.vn

Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển

Phòng 404 - Nhà Thiên Lý

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37245670

Email: jad@hcmuaf.edu.vn

 

 
 
Vui lòng chờ...