Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Chờ xuất bản
Quy trình quản lý xuất bản Tạp chí

1. Tác giả nộp bài để phản biện.

2. Tòa soạn xem xét bài báo gởi phản biện: Đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu tòa soạn đồng ý sẽ qua bước tiếp theo

3. Tòa soạn gởi yêu cầu phân công cán bộ phản biện đến trưởng tiểu ban chuyên môn.

4. Trưởng tiểu ban phản biện gởi mail mời cán bộ phản biện

5. Cán bộ được mời xác nhận lời mời phản biện: Đồng ý/ không đồng ý. Nếu cán bộ phản biện được mời không đồng ý thì trưởng tiểu ban phản biện sẽ mời cán bộ khác. Nếu cán bộ phản biện đồng ý sẽ qua tiếp bước sau.

6. Hệ thống gởi thông tin đăng nhập, nội dung bài báo đến cán bộ phản biện. Cán bộ phản biện tiến hành phản biện.

7. Cán bộ phản biện gởi kết quả phản biện đến tòa soạn.

8. Tòa soạn nhận kết quả phản biện, tổng hợp ý kiến phản biện gởi lại tác giả nếu bài có yêu cầu chỉnh sửa.

9. Nếu bài báo đạt tòa soạn sẽ gởi mail thông báo cho tác giả và bài báo sẽ được chuyển đến công tác xuất bản.

10. Nếu bài báo không đạt, tòa soạn sẽ gởi thông báo đến tác giả.

11. Nếu bài báo có yêu cầu hiệu chỉnh, tòa soạn sẽ tổng hợp yêu cầu hiệu chỉnh gởi đến tác giả. Khi đó tác giả tiến hành hiệu chỉnh và gởi lại tòa soạn. Nếu cán bộ phản biện có yêu cầu thẩm định lại, tòa soạn sẽ gởi lại cho cán bộ phản biện.

12. Khi bài báo được đánh giá đạt, bài báo sẽ được chuyển sang công tác xuất bản.

13. Biên tập viên nhận bài báo đạt và tiến hành biên tập nội dung hình thức.

14. Sau khi biên tập xong bản thảo, Ban Biên Tập sẽ gởi một bản (pdf) cho tác giả xem xét trong vòng 3 ngày. Nếu tác giả có ý kiến thì liên hệ, phản hồi lại cho Ban Biên Tập. Nếu tác giả đồng ý với bản thảo sẽ chuyển sang bước sau.

15. Ban Biên Tập sắp xếp các bài báo vào số quyển tạp chí và tiến hành chuyển sang nhà xuất bản để tiến hành xuất bản bản in.

 

 
 
Vui lòng chờ...