Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Thể lệ gửi bài

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM công bố và giới thiệu các bài tổng quan (review paper), bài của các công trình nghiên cứu (research paper) và bài thông báo khoa học (short communication paper) của tác giả trong và ngoài nước. Nội dung công bố liên quan đến các chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM và các thông tin khoa học khác, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật về Nông – Lâm - Ngư nghiệp, Kinh tế, Phát triển Nông thôn.

1. Yêu cầu chung:

- Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác.

- Bài viết phải tuân thủ theo qui định của Tạp chí.

- Bài tổng quan không quá 15 trang, bài báo khoa học không quá 10 trang và bài thông báo khoa học không quá 8 trang khổ A4, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Tác giả không chia cột khi khi gửi bài báo, ban biên tập sẽ biên tập lại nếu bài báo được các phản biện đánh giá đạt.

3. Tác giả gửi bài dạng tập tin MS. Word cho Ban Biên tập qua địa chỉ http://journal.hcmuaf.edu.vn tại menu GỬI BÀI ONLINE. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển không nhận bài qua địa chỉ email. Tác giả vui lòng nhập đầy đủ họ tên tác giả & cơ quan công tác trên hệ thống trong lúc gửi bài để tránh thất thoát thông tin vì khi chuyển đi phản biện, thông tin tác giả trong tập tin WORD sẽ không còn. Nơi công tác nếu là sinh viên: Tác giả nhập dữ liệu là Sinh viên (Tên cụ thể trường),...

4. Lệ phí: 500,000 VNĐ. (Lệ phí đã bao gồm phí in ấn & phản biện. Việc quyết định đăng hay không do Hội đồng biên tập quyết định). Tác giả nộp lệ phí ngay khi nhận được email "Thông báo nộp lệ phí bài báo" bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Kế Hoạch - Tài Chính trường Đại học Nông Lâm TPHCM (Phòng 106 - Tòa nhà Điều Hành/Nhà Thiên Lý) .
  • Cách 2: Tác giả chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Số tài khoản: 1100 0000 8345

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) - Chi nhánh Đông Sài Gòn

Nội dung: Lệ phí Tạp chí NNPT - Họ tên tác giả chính

  • Lưu ý cho cả 2 trường hợp: Khi nộp tiền xong tác giả vui lòng scan/chụp giấy nộp tiền và gởi qua email jad@hcmuaf.edu.vn (với tiêu đề Lệ phí Tạp chí NNPT - Tên bài báo)
 

 
 
Vui lòng chờ...