Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí khoa học KTNLN
Tạp chí tiếng anh
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp

TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM thực hiện chức năng nhiệm vụ chính của như sau:
1) Chịu trách nhiệm trong công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
2) Xuất bản bản tin khoa học số định kỳ;
3) Báo cáo thường niên và các ấn phẩm khoa học khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu;

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ:

Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Hay

BAN THƯ KÝ:

1. Nguyễn Phú Hòa

2. Nguyễn Tri Quang Hưng

3. Tô Tấn Long

4. Lê Thị Thanh Tâm

5. Đinh Thị Mỹ Loan

6. Huỳnh Hữu Nhân

TOÀ SOẠN:

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-38963340; Fax: 028-38960713

Email: tckhnln@hcmuaf.edu.vn

 

 
 
Vui lòng chờ...