Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Phan Hữu Tín
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Võ Văn Việt
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Trần Đình Lý
Khoa Kinh tế
Nguyễn Bảo Quốc
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Huỳnh Hữu Nhân
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học
Bùi Cách Tuyến
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Đặng Hữu Dũng
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Công Chính
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Trương Quang Trường
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Lành
Phòng Quản trị vật tư
Nguyễn Thị Kiều hạnh
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Hải Đăng
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Đặng Trung Nam
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Trịnh Nguyên
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Tuấn Anh
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Võ Thị Thu Oanh
Khoa Nông học
Nguyễn Duy Năng
Khoa Nông học
Võ Thái Dân
Khoa Nông học
Trần Văn Lợt
Khoa Nông học
Phạm Hữu Nguyên
Khoa Nông học
 
 
Vui lòng chờ...