Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Phan Hữu Tín
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Nguyễn Hay
Ban Giám hiệu
Võ Văn Việt
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Trần Đình Lý
Khoa Kinh tế
Nguyễn Bảo Quốc
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Hoàng Thị Thủy
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Huỳnh Hữu Nhân
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học
Võ Thị Hồng
Bộ môn Lý luận chính trị
Tô Tấn Long
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học
Bùi Cách Tuyến
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Bùi Ngọc Hùng
Phòng Đào tạo Sau đại học
Đặng Hữu Dũng
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Vương Thành Tiên
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Lê Anh Đức
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Công Chính
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Trương Quang Trường
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Phạm Duy Lam
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Lành
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Đức Khuyến
Trung tâm Công nghệ và Thiết bị Nhiệt lạnh
Nguyễn Thị Kiều hạnh
Khoa Cơ khí - Công nghệ
 
 
Vui lòng chờ...