Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Lê Thị Thanh Thủy
Bộ môn Công nghệ hóa học
Lê Thị Thanh Vân
Bộ môn Công nghệ hóa học
Trương Thảo Vy
Bộ môn Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bộ môn Công nghệ hóa học
Lê Quang Thông
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Đăng Khoa
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Cường
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Nông học
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
Võ Thanh Liêm
Khoa Thủy sản
Nguyễn Đình Trưởng
Khoa Khoa học
Nguyễn Trịnh Minh Anh
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Lê Thế Lương
Khoa Thủy sản
Mai Đăng Tiến
Khoa Thủy sản
Dương Thị Ngọc Dân
Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Khoa Công nghệ thực phẩm
Hồ Văn Công Nhân
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Trần Văn Minh
Khoa Thủy sản
Lê Khõe Quí
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Phan Hải Văn
Khoa Nông học
 
 
Vui lòng chờ...