Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Hà Thị Ngọc Thương
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Trần Ngọc Thanh
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Lê Quang Giảng
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Bùi Thị Thục Quyên
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Đặng Kiên Cường
Phòng Công tác sinh viên
Phan Vĩnh Thuần
Khoa Công nghệ thông tin
Lê Văn Phận
Phòng Hành chính
Khương Hải Châu
Khoa Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Minh Hương
Khoa Công nghệ thông tin
Trần Huy Cường
Khoa Công nghệ thông tin
Nguyễn Phúc Cẩm Tú
Khoa Thủy sản
Hoàng Thị Mỹ Hương
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Nguyễn Thanh Nghị
Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp
Trần Văn Tuấn
Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp
Lê Quang Vinh
Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp
Lê Thị Diệu Trang
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Phùng Võ Cẩm Hồng
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Huỳnh Văn Biết
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Võ Thị Thúy Huệ
Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường
Vũ Thùy Anh
Bộ môn Công nghệ hóa học
 
 
Vui lòng chờ...