Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Mai Đăng Tiến
Khoa Thủy sản
Dương Thị Ngọc Dân
Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Khoa Công nghệ thực phẩm
Hồ Văn Công Nhân
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Trần Văn Minh
Khoa Thủy sản
Lê Khõe Quí
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Phan Hải Văn
Khoa Nông học
Võ Thị Thanh Bình
Khoa Thủy sản
Lê Thị Triển
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Phan Minh Hiếu
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Lê Thị Bích Nga
Bộ môn Lý luận chính trị
Nguyễn Thanh Hải
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Lê Hữu Ngọc
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đặng Thị Ngọc Anh
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Lâm Ánh Tuyết
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Võ Thu Trúc
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Minh Hiền
Khoa Công nghệ thực phẩm
Viên Ngọc Nam
Khoa Lâm nghiệp
Lê Nguyễn Mai Anh
Khoa Khoa học
Bùi Hữu Tài
Bộ môn Công nghệ hóa học
 
 
Vui lòng chờ...