Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Nguyễn Văn Cường
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Nông học
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
Võ Thanh Liêm
Khoa Thủy sản
Nguyễn Đình Trưởng
Khoa Khoa học
Nguyễn Trịnh Minh Anh
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Lê Thế Lương
Khoa Thủy sản
Mai Đăng Tiến
Khoa Thủy sản
Dương Thị Ngọc Dân
Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Khoa Công nghệ thực phẩm
Hồ Văn Công Nhân
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Trần Văn Minh
Khoa Thủy sản
Lê Khõe Quí
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Phan Hải Văn
Khoa Nông học
Võ Thị Thanh Bình
Khoa Thủy sản
Lê Thị Triển
Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
Phan Minh Hiếu
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Lê Thị Bích Nga
Bộ môn Lý luận chính trị
Nguyễn Thanh Hải
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Lê Hữu Ngọc
Khoa Chăn nuôi - Thú y
 
 
Vui lòng chờ...