Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Lê Hữu Ngọc
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đặng Thị Ngọc Anh
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Lâm Ánh Tuyết
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Võ Thu Trúc
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Minh Hiền
Khoa Công nghệ thực phẩm
Viên Ngọc Nam
Khoa Lâm nghiệp
Lê Nguyễn Mai Anh
Khoa Khoa học
Bùi Hữu Tài
Bộ môn Công nghệ hóa học
Lê Thị Thanh
Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Minh Kỳ
Phân hiệu tại Gia Lai
Trương Công Tiễn
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Ngô Đăng Lâm
Khoa Thủy sản
Nguyễn Mạnh Cường
Khoa Công nghệ thực phẩm
Hoàng Long
Khoa Nông học
Lê Thị Phượng Linh
Khoa Công nghệ thực phẩm
 
 
Vui lòng chờ...