Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học


Nguyễn Hải Đăng
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Lê Quang Hiền
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Huy Bích
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Tấn Phúc
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Đặng Trung Nam
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Trịnh Nguyên
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Nguyễn Văn Tuấn Anh
Khoa Cơ khí - Công nghệ
Hồ Thị Kim Hoa
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Ngọc Hải
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Trần Thị Quỳnh Lan
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Lê Hữu Khương
Phòng Tổ chức - Cán bộ
Nguyễn Tất Toàn
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Võ Thị Trà An
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đường Chi Mai
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Chế Minh Tùng
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Lê Thanh Hiền
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Thị Kim Loan
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Quang Thiệu
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Nguyễn Đình Quát
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Hồ Thị Nga
Khoa Chăn nuôi - Thú y
 
 
Vui lòng chờ...