Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2019(2019) Trang: 1-11
Tải về

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở phân tích thông tin đa chiều từ các bên liên quan đến hoạt động hợp tác sản xuất bắp giống theo hình thức hợp đồng tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Công ty TNHH Hạt Giống C.P Việt Nam hỗ trợ cho nông hộ hạt giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nông hộ tham gia trồng bắp giống có thu nhập cao hơn đáng kể so với cây trồng khác. Trong hợp đồng canh tác, công ty có những điều khoản và ràng buộc để bảo vệ sản phẩm bắp giống độc quyền. Do đó, hầu hết nông hộ tuân thủ và không bán ra bên ngoài như họ thường thực hiện đối với các nông sản thương phẩm khác. Số liệu thống kê mô tả, dùng thang đo Likert, cho biết nông hộ đánh giá mức độ hài lòng khá cao khi hợp tác. Cuối cùng, nghiên cứu nhận thấy, một khi năng lực thị trường của công ty càng tốt thì quy mô hợp tác và tính bền vững của hoạt động trồng bắp giống với nông hộ xã Phước Tân càng đạt được.

 

 
 
Vui lòng chờ...