Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2017(2017) Trang: 66-73
Tải về

Đề tài nghiên cứu, đánh giá tác động tiêu cực của cụm công trình thủy điện An Khê - Kanak đến các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Ba được tiến hành tại địa bàn thị xã An Khê và huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tổng thể các tác động của thủy điện An Khê - Kanak đến môi trường, kinh tế và xã hội, từ đó đề xuất những giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững. Nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu, khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn đánh giá các tác động của công trình thủy điện tại vùng bị ảnh hưởng ở các xã Cửu An, thị xã An Khê và xã Đông, huyện Kbang. Kết quả nghiên cứu cho thấy thủy điện An Khê - Kanak đã gây ra những tác động xấu đến chất lượng môi trường sinh thái. Ngoài phần diện tích lớn đất lâm nghiệp có rừng bị mất mát để làm thủy điện, người dân vùng chịu ảnh hưởng bị mất đất sản xuất. Công trình thủy điện An Khê - Kanak làm mất diện tích đất nông lâm nghiệp với tổng diện tích lên tới 3.058 ha. Lượng nước trả về sông Ba thực tế thấp hơn 4 m3/s như thiết kế và góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm. Việc thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất làm cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm nâng cao công tác quản lý hướng phát triển bền vững lưu vực sông Ba.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 101-107
Đăng lúc: 18-01-2018        - Đã xem: 725         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 108-117
Đăng lúc: 08-01-2018        - Đã xem: 667         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 48-55
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 278         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...