Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2019(2019) Trang: 10-18
Tải về

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của 4 mức độ bón phân đạm (10, 15, 20 và 25 kg urea/1000 m2) lên màu sắc lá (chỉ số diệp lục tố SPAD và giá trị a* trong hệ màu Hunter), năng suất và hàm lượng các hợp chất sinh học (anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tannin) của cây thuốc dòi. Kết quả cho thấy khi thay đổi các mức độ bón phân đạm khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt lên màu sắc lá, năng suất và hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây thuốc dòi (P <= 0,05). Ở mức đạm bón 20 kg urea/1000 m2, lá có màu tím đỏ và giá trị a* đo được là 8,06; chỉ số diệp lục tố SPAD là 38,36; năng suất 1,64 tấn/1000 m2 và hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học đều cao hơn so với các mức đạm khác. Hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tannin lần lượt là 0,296 mg CE/g nguyên liệu khô (DM); 5,03 mg QE/g DM; 15,54 mg GAE/g DM và 10,05 mg TAE/g DM.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1 - Năm 2020(2020) Trang: 24-31
Đăng lúc: 09-04-2020        - Đã xem: 84         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...