Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 26-31

Nhằm xác định nồng độ Ca thích hợp trong dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho dưa lê trồng trong nhà màng đảm bảo năng suất và giảm nứt quả, thí nghiệm đơn yếu tố đã được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) trên giống dưa lê Chu Phấn trong nhà màng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thí nghiệm cho thấy sử dụng Ca nồng độ 160 ppm kết hợp với phun Ca qua lá với nồng độ 0,3% (phun 3 lần vào thời điểm 28 NST, 38 NST, 48 NST) cho kết quả tốt nhất về các chỉ tiêu chiều dài quả (19,6 cm), đường kính quả (17,6 cm), khối lượng trung bình quả (1,68 kg/quả), năng suất lý thuyết (35,42 tấn/ha), năng suất thực thu (33,42 tấn/ha), và tỉ lệ nứt quả (3,53 %).

 

 
 
Vui lòng chờ...