Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2019(2019) Trang: 57-64
Tải về

Cây sả Java được trồng phổ biến ở Việt Nam để sử dụng cho công nghiệp và dược liệu. Với sự gia tăng nhu cầu sả nguyên liệu, việc áp dụng phân bón đặc biệt phân đạm là một trong những biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng sả. Một thí nghiệm đơn yếu tố đã được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại để tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm bón đến sinh trưởng của cây, năng suất lá và năng suất tinh dầu của sả Java. Tám nghiệm thức bao gồm 0, 5, 30, 45, 60, 75, 90 kg N/ha và nghiệm thức đối chứng chỉ bón 2 tấn phân hữu cơ vi sinh Komix/ha. Nền phân chung cho các nghiệm thức từ 1 đến 7 (tính cho 1 ha) là 2 tấn phân hữu cơ vi sinh Komix, 60 kg P2O5 và 60 kg K2O. Kết quả cho thấy khi bón 90 kg N/ha cho cây sả sinh trưởng tốt, năng suất lá đạt cao nhất (12,02 tấn/ha/3 đợt) và năng suất tinh dầu đạt cao nhất (138,1 kg/ha/3 đợt).

Các bài báo khác
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 17-25
Đăng lúc: 18-01-2018        - Đã xem: 1447         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 19-27
Đăng lúc: 16-09-2019        - Đã xem: 563         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 9-16
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 1998         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
 

 
 
Vui lòng chờ...