Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 1-7
Tải về

Cần nước là loại rau thủy sinh đã được trồng, sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, chủ yếu được trồng ngập trong nước. Dung dịch dinh dưỡng và biện pháp che sáng thích hợp là những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất cây rau cần nước thủy canh. Một thí nghiệm 2 yếu tố đã được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại. Yếu tố A là loại dung dịch dinh dưỡng [Faulkner, trồng cải xoong, Hoagland và Arnon, và NPK (20-20-15) nồng độ 2‰]. Yếu tố B là chế độ che sáng (che 70% cường độ ánh sáng bằng 1 lớp lưới đen cắt nắng 75%, tương ứng 20.595 Lux - 25.365 Lux; che 85% cường độ ánh sáng bằng 2 lớp lưới đen: 1 lớp lưới đen cắt nắng 75% và 1 lớp lưới đen cắt nắng 25%; tương ứng 10.396 Lux-12.542 Lux). Kết quả thí nghiệm cho thấy dung dịch dinh dưỡng và điều kiện che sáng khác nhau ảnh hưởng có ý nghĩa đến sinh trưởng và phẩm chất rau cần nước thủy canh trong nhà màng. Rau cần nước trồng trong dung dịch dinh dưỡng trồng cải xoong ở điều kiện nhà màng che sáng 70% cho cây sinh trưởng tốt nhất với chiều cao cây trung bình 51,8 cm, số lá trung bình là 4,6 lá, trọng lượng trung bình cây 5,7 g.cây-1. Năng suất thương phẩm là 2.409 kg/1.000 m2 và hàm lượng chất khô cao nhất (13,2%) cũng nhận được từ cây được trồng ở nghiệm thức này. Cây cần nước trồng trong dung dịch dinh dưỡng trồng cải xoong ở điều kiện nhà màng che sáng 70% cũng cho độ cứng thân cây trung bình (2,4 N.cm-2), độ trắng thân cao (L=55,3) và hàm lượng nitrate trong cây khi thu hoạch thấp (1.301 mg.kg-1 tươi). Rau cần nước thủy canh được trồng trong các dung dịch dinh dưỡng Faulkner, dung dịch trồng cải xoong và dung dịch Hoagland và Arnon ở điều kiện nhà màng có trọng lượng cây và năng suất không khác biệt.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 17-25
Đăng lúc: 18-01-2018        - Đã xem: 1447         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 19-27
Đăng lúc: 16-09-2019        - Đã xem: 563         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 9-16
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 1999         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
 

 
 
Vui lòng chờ...