Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 9-16

Khảo sát đã được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 7/2014 để tìm hiểu về thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (loại thuốc và liều lượng thuốc BVTV áp dụng) trên cây hành lá, cải ngọt và cải xanh. Điều tra phỏng vấn trực tiếp 45 hộ nông dân là những hộ có kinh nghiệm sản xuất rau ở 2 ấp Nhựt Thạnh và Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông qua phiếu điều tra soạn sẵn từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2014. Nông dân đã sử dụng chủ yếu các loại thuốc trừ sâu là Padan 95 SP (hoạt chất là Cartap), Brightin 1.8 EC (hoạt chất là Abamectin), Dupont Prevathon 35 WG (hoạt chất là Chlorantraniliprole). Brightin 1.8 EC đã được phun cho cây cải xanh với liều lượng cao gấp 1,25 lần so với khuyến cáo. Thuốc trừ bệnh được sử dụng phổ biến là Ridomil Gold 68 WG (hoạt chất là Mancozeb 64% + Metalaxyl-M 4%) và Antracol 70 WP (hoạt chất Propineb). Liều lượng phun thuốc Ridomil Gold 68 WG cho cây hành lá và cải xanh cao gấp 1,2 – 1,4 lần so với khuyến cáo trong khi Antracol 70 WP được sử dụng cao gấp 1,4 lần so với khuyến cáo trên cây cải xanh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 17-25
Đăng lúc: 18-01-2018        - Đã xem: 1447         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 19-27
Đăng lúc: 16-09-2019        - Đã xem: 563         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...