Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 28-34
Tải về

Cây cần nước là loại cây thủy sinh trong họ hoa tán và là loài rau mọc hoang có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Châu Á. Cây mọc ở những nơi đất cát ẩm và có chế độ ánh sáng 60-70%. Một thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Yếu tố A là 4 khoảng cách trồng (4 × 2 cm; 4 × 3 cm; 4 × 4 cm và 4 × 5 cm). Yếu tố B là 3 tần suất sục khí (2 ngày; 4 ngày và 6 ngày). Kết quả thí nghiệm cho thấy rau cần nước được trồng ở các mật độ và tần suất sục khí khác nhau chưa có tác động có ý nghĩa thống kê đến chiều cao cây, số lá trung bình/cây, trọng lượng trung bình cây cũng như các chỉ tiêu về chất lượng cây. Tuy nhiên, rau cần nước được trồng trong dung dịch trồng cải xoong ở khoảng cách trồng 4 × 2 cm cho năng suất lý thuyết, năng suất thực thu và năng suất thương phẩm cao nhất lần lượt là 3.408 kg/1.000 m22.504 kg/1.000 m2 và 1.979 kg/1.000 m2.

 

 
 
Vui lòng chờ...