Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 1-8
Tải về

Trong những năm gần đây, bệnh lở cổ rễ hay còn gọi là bệnh thối gốc, thối củ xuất hiện gây hại rất nghiêm trọng trên cây khoai mì. Bệnh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và thiệt hại năng suất củ từ 15 - 20%. Kết quả định danh theo đặc điểm hình thái đã xác định Phytopythium helicoides là tác nhân chính gây bệnh lở cổ rễ cây khoai mì hiện nay. Đây là loại mầm bệnh có nguồn gốc từ đất và có phổ kýchủ rất rộng, với tập quán trồng chuyên canh, đất thoát nước kém, sử dụng phân hóa học là chính, không sử dụng phân hữu cơ vi sinh, vệ sinh ruộng và tiêu hủy nguồn bệnh chưa được quan tâm thực hiện là điều kiện cho mầm bệnh tích lũy trong đất ngày càng nhiều và gây hại nghiêm trọng khi gặp điều kiện thuận lợi. Hiện nay, bệnh chỉ mới xuất hiện và gây hại ở các vùng trồng khoai mì của tỉnh Tây Ninh nên những nghiên cứu về bệnh còn rất ít. Để có dữ liệu khoa học về tác nhân gây bệnh, cơ sở phòng trừ bệnh ngoài đồng hiệu quả theo hướng hữu cơ sinh học, nấm đối kháng Trichoderma đã được nghiên cứu để làm cơ sở ứng dụng ngoài đồng ruộng. Kết quả cho thấy, các dòng nấm Trichoderma sử dụng trong thí nghiệm đều cho hiệu quả đối kháng cao từ 59% – 69%.

 

 
 
Vui lòng chờ...