Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 48-54
Tác giả:
Tải về

Các effector được phát hiện có vai trò quan trọng trong tính ký sinh của tuyến trùng gây hại thực vật. Các phương pháp làm câm lặng các gene mã hóa effector đang được quan tâm nghiên cứu và hứa hẹn là công cụ hữu hiệu tạo giống cây trồng kháng tuyến trùng ký sinh thực vật. Trong nghiên cứu này, gene Minc17980 mã hóa cho một effector chưa rõ chức năng được tạo dòng từ tuyến trùng Meloidogyne incognita ký sinh đậu nành. Trình tự của gene này có sự tương đồng 97% với mẫu hiện diện trên GenBank (ID: JK297517.1). Từ đó, hai cấu trúc microRNA nhân tạo có khả năng bất hoạt gene này được tổng hợp nhờ vào precursor miR319a của Arabidopsis thaliana. Các miRNA nhân tạo được gắn vào vector biểu hiện ở cây đậu nành nhằm tìm hiểu vai trò của effector MINC17980 trong khả năng ký sinh thực vật của tuyến trùng sưng rễ thông qua con đường làm câm lặng gene bởi cây chủ (HIGS).

Các bài báo khác
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 1-7
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 701         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 8-16
Đăng lúc: 01-08-2018        - Đã xem: 524         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 86-93
Đăng lúc: 16-09-2019        - Đã xem: 510         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...