Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 86-93
Tải về

Nghiên cứu nhằm xác định một số điều kiện thích hợp cho chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes ở hai giống đậu nành HLĐN29 và DT84. Ở cả hai giống đậu nành, mẫu lá mầm cảm ứng tạo rễ tốt hơn so với trụ hạ diệp. Ở giống đậu nành HLĐN29, 96 - 100% mẫu tạo rễ khi lây nhiễm với chủng vi khuẩn ATCC11325 và
ATCC15834, số rễ trung bình khoảng 8 rễ/mẫu. Đối với giống đậu nành DT84, chỉ có chủng vi khuẩn ATCC15834 cho hiệu quả tạo rễ tốt nhất. Sử dụng lá mầm đậu nành 6 - 8 ngày sau khi gieo cho hiệu quả tạo rễ tốt nhất và thuận tiện trong thao tác. Hai cách lây nhiễm trực tiếp và ngâm mẫu cho tỉ lệ mẫu tạo rễ và số rễ trung bình tương đương nhau trên cả hai giống đậu nành HLĐN29 và DT84. Rễ chuyển gen được xác định thông qua phân tích PCR sử dụng cặp primer đặc hiệu cho gen virD và rolC.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 1-7
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 769         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 48-54
Tác giả:
Đăng lúc: 03-08-2018        - Đã xem: 625         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 8-16
Đăng lúc: 01-08-2018        - Đã xem: 583         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...