Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2019(2019) Trang: 62-69
Tải về

Các effector được nhận định có vai trò rất quan trọng trong quá trình ký sinh của tuyến trùng sưng rễ gây hại cây trồng. Để kiểm soát sinh vật gây hại này, nhiều phương pháp kìm hãm sự biểu hiện các gene mã hóa effector được tập trung nghiên cứu và có tiềm năng trở thành công cụ hữu hiệu tạo ra giống cây trồng kháng tuyến trùng ký sinh thực vật. Trong nghiên cứu này, gene Minc16281 mã hóa cho một effector chưa hiểu rõ chức năng được phân lập từ loài tuyến trùng \textit{Meloidogyne incognita} ký sinh cây đậu nành ở Việt Nam (ID: MH315945.1). Trình tự của gene này tương đồng 97% với trình tự hiện diện trên GenBank (ID: JK287445.1). Từ trình tự cDNA của gene này, hai cấu trúc microRNA nhân tạo có khả năng làm câm lặng gene này được tổng hợp nhờ phân tử tiền thân miR319a của cây Arabidopsis thaliana. Các miRNA nhân tạo được chèn vào vector biểu hiện ở cây đậu nành để nghiên cứu vai trò và chức năng của effector MINC16281 của tuyến trùng sưng rễ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 1-7
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 702         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 48-54
Tác giả:
Đăng lúc: 03-08-2018        - Đã xem: 561         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 8-16
Đăng lúc: 01-08-2018        - Đã xem: 524         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 86-93
Đăng lúc: 16-09-2019        - Đã xem: 510         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...