Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2020(2020) Trang: 36-44
Tải về

Các effector có vai trò quan trọng trong quá trình ký sinh của tuyến trùng gây hại thực vật. Phương pháp làm câm lặng các gene mã hóa effector đang được áp dụng để nghiên cứu chức năng và vai trò của effector tuyến trùng. Trong nghiên cứu này, gene Mgra16281 (ID: MK322955.1) mã hóa một effector chưa rõ chức năng được tạo dòng từ tuyến trùng Meloidogyne graminicola ký sinh cây lúa. Từ đó, cấu trúc microRNA nhân tạo có khả năng bất hoạt chuyên biệt gene này được tổng hợp nhờ vào precursor Osa-miR528 của cây lúa. Cấu trúc miRNA nhân tạo được gắn vào vector biểu hiện và chuyển vào cây lúa nhằm tìm hiểu vai trò của effector Mgra16281 thông qua con đường làm câm lặng gene bởi cây chủ (HIGS).

Các bài báo khác
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 1-7
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 822         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 48-54
Tác giả:
Đăng lúc: 03-08-2018        - Đã xem: 671         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 8-16
Đăng lúc: 01-08-2018        - Đã xem: 635         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 86-93
Đăng lúc: 16-09-2019        - Đã xem: 618         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...