Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Kể từ ngày 15/10/2021, tác giả vui lòng gửi bản thảo bài báo khoa học trên trang Tạp chí mới của Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tại địa chỉ jad.hcmuaf.edu.vn
Số tạp chí 4 - Năm 2021(2021) Trang: 10-16
Tải về

Bọ cánh cứng Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae), thiên địch tiềm năng kiểm soát hiệu quả lục bình trên hệ thống kênh rạch đã được phát hiện và nghiên cứu về các đặc điểm hình thái, sinh học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát phổ ký chủ của bọ trên 7 nhóm cây trồng gồm: cây họ lục bình (lục bình- Eichhornia crassipes, rau mác- Monochoria hastata; cây lương thực (lúa- Oryza sativa, ngô- Zea mays, khoai lang- Ipomoea batatas, sắn- Manihot esculenta); cây rau (dưa leo- Cucumis sativus, cải xanh- Brassica juncea, củ cải- Raphanus sativus, rau muống- Ipomoea aquatica, rau càng cua- Peperomia pellucida, bắp cải- Brassica oleracea var. capitata); cây thân thảo (cây lẻ bạn- Tradescantia discolor, rau má- Centella asiatica, thài lài -Tradescantia pallida); cây ăn quả (xoài- Mangifera indica, nhãn- Dimocarpus longan, chôm chôm- Nephelium lappaceum); cây sống dưới nước (sen- Nelumbo nucifera, súng -Nymphaea rubra, kèo nèo- Limnocharis flava) và cây công nghiệp (mía- Saccharum ssp., đậu phộng -Arachis hypogaea), đồng thời tiến hành khảo sát khả năng sinh sản của bọ N. eichhorniae trên cây lục bình trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, bọ N. eichhorniae chỉ gây hại và hoàn thiện vòng đời duy nhất trên cây lục bình, bọ có khả ăn trên cây rau mác (là loài cỏ dại thuộc họ lục bình) nhưng sức ăn phá rất yếu và không thể hoàn thiện vòng đời trên loài cây này. Khi ăn phá trên lục bình, thời gian đẻ trứng của con cái kéo dài trong 16 tuần với số trứng đẻ trung bình là 358,9 trứng. Từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 8 sau vũ hóa bọ cái đẻ trứng nhiều nhất (đạt 43% tổng số trứng đẻ). Tỷ lệ trứng nở của bọ N. eichhorniae trung bình là 75,2%; tỷ lệ hóa nhộng là 66,8%; tỷ lệ vũ hóa đạt 79,1%; tỷ lệ con cái là 48,7%. Những thông tin về phổ ký chủ và khả năng đẻ trứng của bọ N. eichhorniae là cơ sở khoa học quan trọng để tiếp tục nghiên cứu phát triển loài này thành thiên địch nhằm kiểm soát hiệu quả lục bình một cách bền vững.

 

 
 
Vui lòng chờ...