Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2019(2019) Trang: 88-96
Tải về

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH nước lên khả năng nhạy cảm của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus được thực hiện trong điều kiện thực nghiệm. Tôm thẻ (2 - 3 g) được gây nhiễm bằng phương pháp ngâm 2 giờ với liều vi khuẩn gây nhiễm nhỏ hơn 10 lần liều LD50 của chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ chết tích luỹ của tôm sau 240 giờ tăng dần theo mức tăng của pH (23,3 ± 5,8\%; 30,0 ± 20,0%; 86,7 ± 15,3% tương ứng với mức pH 6,3; 7,3 và 9,3). Tỷ lệ chết tích luỹ của tôm được giữ ở mức pH 8,3 là thấp nhất (20,0 ± 0,0%). Trong một thí nghiệm khác, hệ thống miễn dịch tự nhiên của tôm như tổng tế bào máu và hoạt tính của gốc oxy hoá tự do (respiratory burst) được đánh giá khi tôm được nuôi ở các mức pH khác nhau trong thời gian 0, 24, 48, 72 và 96 giờ. Kết quả ghi nhận, không có sự khác biệt về tổng tế bào máu ở các mức pH khác nhau (pH 6,3, pH 7,3, pH 8,3, pH 9,3) ở thời điểm 0 - 72 giờ. Ở thời điểm 96 giờ, tổng tế bào máu ở nghiệm thức pH (9,3) cao hơn đáng kể và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tổng tế bào máu được ghi nhận ở nghiệm thức pH thấp (6,3; 7,3; 8,3). Hoạt tính của gốc oxy hoá tự do (respiratory burst) không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) ở các mức pH khác nhau ở thời điểm 0 giờ. Tuy nhiên, sau 24 và 48 giờ, hoạt tính của gốc oxy hóa tự do giảm đáng kể ở nghiệm thức pH thấp (pH 6,3 và 7,3) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức pH cao (pH 8,3 và 9,3) (P < 0,05). Từ kết quả này có thể kết luận rằng sự biến động của pH nước đã làm suy giảm hệ miễn dịch trên tôm, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đề kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2 - Năm 2019(2019) Trang: 78-87
Đăng lúc: 02-10-2019        - Đã xem: 256         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2019(2019) Trang: 80-88
Đăng lúc: 02-10-2019        - Đã xem: 945         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2019(2019) Trang: 89-97
Đăng lúc: 02-10-2019        - Đã xem: 226         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...