Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 26-32
Tải về

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nước và xác định lượng nước tối ưu nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong canh tác nho tại Ninh Thuận. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích hồi quy kết hợp với tối ưu hóa các yếu tố đầu vào, nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng nước của các hộ trồng nho còn thấp với mức sử dụng nước hiện nay cao hơn khoảng 10,3% so với mức tối ưu. Kết quả phân tích hồi quy mô hình hiệu quả sử dụng nước cho thấy tập huấn khuyến nông, trình độ học vấn, tiếp cận thông tin sản xuất bền vững và tham gia các tổ chức xã hội là những yếu tố có tác động tích cực đến hiệu quả sử dụng nước của các hộ trồng nho ở Ninh Thuận.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 72-81
Đăng lúc: 02-08-2018        - Đã xem: 208         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...