Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 33-42
Tải về

Kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi cấy rễ tóc sâm Ngọc Linh trên hệ thống Bioreactor có tiềm năng lớn khi sử dụng một lượng mẫu thích hợp 100 g/bình 18 lít chứa 12 lít môi trường làm việc (tương ứng với mật độ 8,33 g/l) với lượng khí bơm vào ban đầu là 0,3 ml/s trong 20 ngày sau đó điều chỉnh lượng khí 0,5 ml/s. Sinh khối rễ tóc nuôi cấy trên hệ thống Bioreactor có khả năng thu được 2.016-2.066 g/bình sau 2 tháng nuôi cấy. Rễ tóc 2 tháng tuổi in vitro có chứa hàm lượng saponin tổng số đạt xấp xỉ 40% so với sâm 6 năm tuổi ngooài tự nhiên (được thực hiện thành công tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó, nuôi cấy trong hệ thống Bioreactor cho phép nhân nhanh một khối lượng sinh khối lớn đồng thời mang lại hiệu quả cao nhờ tiết kiệm công lao động, ứng dụng để sản xuất thương mại saponin sẽ tạo ra một giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng các chỉ tiêu kinh tế để đánh gía tính khả thi của mô hình sản xuất trong phòng thí nghiệm, từ đó có thể chủ động sản xuất quanh năm loại sâm quý này.

 

 


 

 
 
Vui lòng chờ...