Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 102-111
Tải về

Tảo Chlorella vulgaris nuôi trong trạng thái hóa tính và thu hoạch theo qui trình bán liên tục 2 ngày/lần với lượng thu 50% thể tích nuôi, cho năng suất sinh khối cao nhất. Thu hoạch tảo bằng chitosan cho thấy hiệu suất lắng phụ thuộc liều dùng, chất lượng chitosan là độ deacetyl (DD) và độ hòa tan. Ở DD 87% hiệu suất lắng đạt 99% sau 30 phút, và ở DD 89,8% hiệu suất lắng là 95% sau 10 phút. Tảo Chlorella vulgaris nuôi trong thiết bị quang hợp tuần hoàn kiểu ống 500 lít bằng môi trường Basal, được thu hoạch bán liên tục,lắng bằng chitosan và rửa 3 lần bằng dịch acid acetic 2% thu được sinh khối sạch với hàm lượng chitosan dưới 2% (w/w). Phân tích thành phần hóa lý sinh khối tảo cho thấy không có kim loại nặng, đạt chỉ tiêu vi sinh, có chứa các dưỡng chất từ thiên nhiên vượt trội so với một số loại nguyên liệu thực phẩm khác như đạm, béo, chlorophyll... đây là những thành phần rất cần thiết cho cơ thể con người, phù hợp làm thực phẩm chức năng.

Các bài báo khác
 

 
 
Vui lòng chờ...