Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 112-117
Tải về

Nghiên cứu này thực hiện nhằm so sánh ảnh hưởng của loại, tỷ lệ và điều kiện thủy phân enzyme đến hiệu quả thủy phân thịt vụn cá tra. Trong vòng bốn enzyme thí nghiệm là protamex, papain, neutrase, và alcalase thì alcalase cho hiệu suất thu hồi protein và độ thủy phân cao nhất. Enzyme alcalase cho hiệu quả thủy phân cực đại trong điều kiện pH 8,0; nhiệt độ thủy phân 550C và tỷ lệ enzyme/nguyên liệu là 1,0% (w/w), cụ thể hiệu suất thu hồi protein hơn 70% (w/w) và độ thủy phân hơn 18% (w/w). Nghiên cứu thành công với mục tiêu đề ra và kết quả có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất dịch thủy phân thịt vụn cá tra để làm nguyên liệu cải thiện tính chất công nghệ thực phẩm hay nguyên liệu chế biến thực phẩm chức năng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 32-38
Đăng lúc: 13-06-2018        - Đã xem: 693         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
Số tạp chí 1 - Năm 2018(2018) Trang: 36-41
Đăng lúc: 02-08-2018        - Đã xem: 517         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 3 - Năm 2018(2018) Trang: 69-76
Đăng lúc: 11-09-2019        - Đã xem: 388         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 87-92
Đăng lúc: 03-08-2018        - Đã xem: 837         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...