Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 73-81
Tải về

Chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông là chìa khóa cho vấn đề phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả những nguồn lực của Chính phủ dành cho nông dân. Bài viết này đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Các công cụ phân tích chính bao gồm: phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 320 nông hộ tham gia khuyến nông trên địa bàn. Kết quả phân tích cho thấy mức độ hài lòng của nông hộ chịu ảnh hưởng khá lớn từ chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông và chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông bị ảnh hưởng bởi các nhân tố như nông hộ an tâm khi áp dụng các tiến bộ trong sản xuất; cán bộ khuyến nông trình bày rõ ràng, hướng dẫn dễ hiểu, có nhiều kinh nghiệm; trao đổi trong lớp học sôi nổi, thoải mái và hoạt động tham quan thực tế phù hợp với nhu cầu của người nông dân.

 

 
 
Vui lòng chờ...