Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 6 - Năm 2017(2017) Trang: 73-77
Tải về

The experiment was conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of organic trace minerals (Availa-Starter 123®) on growth performance of nursery pigs. One hundred and eighty crossbred weaned pigs [(Yorkshire-Landrace) x Duroc; 28 d old; 7.45 ± 0.90 kg of BW] were randomly allotted to 2 treatments in a randomized complete block design. The 2 experimental treatments included (1) basal diet with inorganic trace minerals (Control) and (2) As 1 + 0.175% Availa-Starter 123. Pigs were blocked by their initial body weight. Sex and ancestry were equally distributed across treatments. There were 15 pigs/pen and 6 replicate pens/treatment. The ADG of pigs fed the Availa-Starter 123-supplemented diet (368.2 g) was greater than (P = 0.021) that of pigs fed the control diet (345.3 g) during the experimental period. The Availa-Starter 123 increased (P = 0.020) the final BW of pigs (18.14 kg/pig) when compared with the control (17.55 kg/pig). The diet supplemented with Availa-Starter 123 did not affect ADFI and F:G of pigs as compared with the control (P > 0.05). No differences in the mortality, incidence of diarrhea, and number of antibiotic treatments between the two treatments were found (P > 0.05). Briefly, addition of Availa-Starter 123 to a commercial nursery diet containing inorganic trace minerals improved the growth performance of pigs as it increased the ADG and final BW of pigs.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3 - Năm 2018(2018) Trang: 10-21
Đăng lúc: 04-03-2019        - Đã xem: 402         - Chuyên mục: Review paper
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...