Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí khoa học KTNLN
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 5(2017) Trang: 46-55
Tải về

Tổng số 80 mẫu thịt heo và 70 mẫu thịt gà được đưa về tiêu thụ ở TP HCM trong 4 tháng cuối 2015 được thu thập để kiểm tra dư lượng các β2-agonist và một số kháng sinh, sự vấy nhiễm và đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella. Sulfadimidine được phát hiện trong 14 mẫu thịt heo, trong đó 7 mẫu có hàm lượng từ 103 – 10.330 µg/kg. Norfloxacin được phát hiện trong 3 mẫu thịt  heo. Trong 70 mẫu thịt gà, norfloxacin được phát hiện trong 2 mẫu, enrofloxacin trong 23 mẫu, và florfenicol trong 19 mẫu. Salmonella được phát hiện trong 43,75% mẫu thịt heo và 37,24% mẫu thịt gà. Tỉ lệ vấy nhiễm Salmonella trên thịt heo giết mổ tại các cơ sở giết mổ (CSGM) ở TP HCM và các tỉnh là như nhau; tỉ lệ vấy nhiễm trên thịt gà giết mổ tại các tỉnh cao hơn tại TP HCM (43,75% so với 31,58%). Mức độ đề kháng một số kháng sinh của 39 gốc Salmonella phân lập khá cao. Tỉ lệ đề kháng ampicillin và chloramphenicol cao nhất là 76,92% (30/39 mẫu). Tỉ lệ các gốc Salmonella phân lập đề kháng từ 3 kháng sinh trở lên là 58,97%. Kiểu hình đa đề kháng cao nhất là ampicillin, chlroramphenicol, và trimethoprim-sulfamethoxazole (41,03%). Gene đề kháng blaTEM  được phát hiện trong 29 gốc Salmonella, và gene qnrS – một gene đề kháng quinolone nằm trên plasmid được tìm thấy ở 26 gốc vi khuẩn. Đặc biệt, 21 gốc Salmonella mang cả 2 gene blaTEM và qnrS. So sánh với các đợt kiểm tra trước đây, kết quả cho thấy tình hình tồn dư β2-agonist và kháng sinh trong thịt có giảm. Tuy nhiên, mức độ vấy nhiễm Salmonella vẫn còn cao, đặc biệt tỉ lệ vi khuẩn mang gene đề kháng β-lactam và nhóm quinolone cao và lan rộng ở các địa phương.

 

 
 
Vui lòng chờ...