Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 5 - Năm 2017(2017) Trang: 46-55
Tải về

Tổng số 80 mẫu thịt heo và 70 mẫu thịt gà được đưa về tiêu thụ ở TP HCM trong 4 tháng cuối 2015 được thu thập để kiểm tra dư lượng các β2-agonist và một số kháng sinh, sự vấy nhiễm và đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella. Sulfadimidine được phát hiện trong 14 mẫu thịt heo, trong đó 7 mẫu có hàm lượng từ 103 – 10.330 µg/kg. Norfloxacin được phát hiện trong 3 mẫu thịt  heo. Trong 70 mẫu thịt gà, norfloxacin được phát hiện trong 2 mẫu, enrofloxacin trong 23 mẫu, và florfenicol trong 19 mẫu. Salmonella được phát hiện trong 43,75% mẫu thịt heo và 37,24% mẫu thịt gà. Tỉ lệ vấy nhiễm Salmonella trên thịt heo giết mổ tại các cơ sở giết mổ (CSGM) ở TP HCM và các tỉnh là như nhau; tỉ lệ vấy nhiễm trên thịt gà giết mổ tại các tỉnh cao hơn tại TP HCM (43,75% so với 31,58%). Mức độ đề kháng một số kháng sinh của 39 gốc Salmonella phân lập khá cao. Tỉ lệ đề kháng ampicillin và chloramphenicol cao nhất là 76,92% (30/39 mẫu). Tỉ lệ các gốc Salmonella phân lập đề kháng từ 3 kháng sinh trở lên là 58,97%. Kiểu hình đa đề kháng cao nhất là ampicillin, chlroramphenicol, và trimethoprim-sulfamethoxazole (41,03%). Gene đề kháng blaTEM  được phát hiện trong 29 gốc Salmonella, và gene qnrS – một gene đề kháng quinolone nằm trên plasmid được tìm thấy ở 26 gốc vi khuẩn. Đặc biệt, 21 gốc Salmonella mang cả 2 gene blaTEM và qnrS. So sánh với các đợt kiểm tra trước đây, kết quả cho thấy tình hình tồn dư β2-agonist và kháng sinh trong thịt có giảm. Tuy nhiên, mức độ vấy nhiễm Salmonella vẫn còn cao, đặc biệt tỉ lệ vi khuẩn mang gene đề kháng β-lactam và nhóm quinolone cao và lan rộng ở các địa phương.

 

 
 
Vui lòng chờ...