Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2018(2018) Trang: 35-43
Tải về

Chọn giống lúa siêu xanh (GSR) thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam là rất quan trọng và cấp bách. Lúa tại tỉnh Phú Yên là vựa lúa chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với diện tích lúa sản xuất hai vụ gần 52.000 ha. Việc sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu để xây dựng thương hiệu lúa hàng hóa chất lượng cao cho tỉnh Phú Yên là rất cấp thiết và quan trọng. Đề tài “Tuyển chọn giống lúa siêu xanh (Green Super Rice–GSR) năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng điều kiện khí hậu ở tỉnh Phú Yên” do Trung tâm Giống và Kỹ thuật Cây trồng Phú Yên chủ trì thực hiện. Nội dung nghiên cứu gồm: khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn sản xuất thử hai giống lúa mới tuyển chọn và thí nghiệm xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa cho vùng đồng bằng Tuy Hòa. Báo cáo này trình bày phần một: Kết quả khảo nghiệm cơ bản bộ giống lúa siêu xanh (GSR) tại tỉnh Phú Yên. 

Vật liệu khảo nghiệm cơ bản gồm 12 giống lúa, với 9 giống lúa siêu xanh tuyển chọn GSR36, GSR38, GSR54, GSR63, GSR65, GSR84, GSR89, GSR90, GSR131 với 2 giống lúa triển vọng Nam Ưu 1241, Nam Ưu 1245 và ML 48 là giống lúa đối chứng phổ biến tại địa phương. Nội dung nghiên cứu gồm sáu thí nghiệm chính quy đã được thực hiện trong 3 vụ (ĐX 2014 - 2015, HT2015 và ĐX 2015 - 2016) tại vùng thâm canh, Trại Giống Nông nghiệp Hòa An và Trại Giống Nông nghiệp Hòa Đồng, tỉnh Phú Yên. Phương pháp thí nghiệm theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-55:2011/BNNPTNT Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa. Kết quả của sáu khảo nghiệm cơ bản trong ba vụ đã tuyển chọn được 4 giống lúa GSR65, GSR90, GSR38, Nam Ưu 1245 có năng suất cao, chất lượng tốt, đặc tính nông sinh học tốt, thời gian sinh trưởng ngắn ngày (A1), ít nhiễm các sâu bệnh hại chính để đưa vào khảo nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn trên ruộng nông dân tại Phú Yên.

Các bài báo khác
 

 
 
Vui lòng chờ...