Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2018(2018) Trang: 80-86
Tải về

Trong nghiên cứu này, nạt nano chất béo rắn (SLNs)- Gấc được tạo ra bằng cách sử dụng chất béo rắn Emulgade SE-PFTM, chất nhũ hóa và thiết bị đồng hóa tốc độ cao. Hạt nano béo rắn chứa 5% (w/w) dầu gấc, 2.5% (w/w) Emulgade, 3.6% (w/w) Tween 80, 1.4 % (w/w) Span 80 và nước. Tốc độ đồng hóa nóng, nhiệt độ đồng hóa nóng, thời gian đồng hóa nóng tối ưu lần lượt là 10000 v/p, 60oC và 60 phút. Tiếp sau đó là giai đoạn đồng hóa lạnh ở nhiệt độ dưới 50C trong thời gian là 30 phút. Hạt nano béo rắn bao giữ dầu gấc có kích thước trung bình đạt dưới 100 nm.

 

 
 
Vui lòng chờ...