Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Kể từ ngày 15/10/2021, tác giả vui lòng gửi bản thảo bài báo khoa học trên trang Tạp chí mới của Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tại địa chỉ jad.hcmuaf.edu.vn
Số tạp chí 3 - Năm 2018(2018) Trang: 61-68
Tải về

The Mekong Delta (MD) is of socio-economic importance for both Vietnam and Cambodia. The trans-boundary dimension and respective management issues are highly relevant for the economic development and security of each country. Because the economic development of each country is different in the boundary region of MD, there are many kinds of natural hazard occurred in MD (including flood, drought, acid sulphate soils, and saltwater intrusion), the impact of upstream development, a myriad of flood controlling infrastructure, and the implications of climate change. To resolve these above problems and maintain the boundary security condition, the two countries are
implementing many cooperation and coordination mechanisms (CMs) at central and provincial levels. In this article, the current CMs between the two countries are presented to clarify the implementing status, effective and coherent level of the trans-boundary water management (TWM). From that, some recommendations will be proposed to set up a new CM closed with TWM for the boundary provinces in MD.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5 - Năm 2018(2018) Trang: 102-113
Đăng lúc: 12-09-2019        - Đã xem: 452         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
 

 
 
Vui lòng chờ...