Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (Quyết định số 4129/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 31/12/2015)

Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Hay (Cơ khí Nông nghiệp)

 

Các thành viên hội đồng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

1. PGS. TS. Dương Duy Đồng (Chăn nuôi)

2. PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng (Nông hóa thổ nhưỡng)

3. PGS.TS. Phạm Văn Hiền (Nông học)

4. TS. Võ Thái Dân (Nông học - Công nghệ Sinh học)

5. TS. Đoàn Huệ Dung (Giáo dục)

6. TS. Phạm Văn Tính (Công nghệ Thông tin)

7. TS. Nguyễn Văn Tân (Viễn thám)

8. PGS.TS. Lê Đình Đôn (Công nghệ Sinh học)

9. PGS.TS. Lê Quốc Tuấn (Hóa - Môi trường)

10. PGS.TS. Nguyễn Văn Ngãi (Kinh tế)

11. PGS.TS. Nguyễn Huy Bích (Kỹ thuật Cơ khí)

12. PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn (Thú y)

13. PGS.TS. Nguyễn Như Trí (Nuôi trồng thủy sản)

14. PGS.TS. Phan Tại Huân (Công nghệ Thực phẩm)

15. TS. Lê Thị Diệu Trang (Sinh học phân tử)

16. TS. Nguyễn Thị Mai (Sinh thái học)

17. PGS.TS. Trương Vĩnh (Công nghệ thực phẩm và Hóa học)

18. PGS.TS. Phạm Ngọc Nam (Kỹ thuật chế biến Lâm sản)

19. PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa (Nuôi trồng Thủy sản và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản)

 

Ban thư ký

1. PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa, Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Tri Quang Hưng, Phó trưởng ban

3. CN. Lê Thị Thanh Tâm

4. KTV. Tô Tấn Long

 

Số lần xem trang : :1457
Nhập ngày : 23-02-2016
Điều chỉnh lần cuối :26-02-2016

Tin tức - thông báo

Danh sách bài báo tiếng Việt đang gửi phản biện (Tháng 10 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có nhận xét phản biện (Từ tháng 07 đến 09 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có nhận xét phản biện (Từ tháng 07 đến 09 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã nhận và giới thiệu phản biện - Tháng 6/2016(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã nhận và giới thiệu phản biện - Tháng 6/2016(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có bài nhận xét của phản biện - Tháng 6/2016 (Hạn nộp bài hoàn thiện trước ngày 22/6/2016)(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có bài nhận xét phản biện - Tháng 6/2016 (Hạn nộp bài hoàn thiện trước ngày 17/6/2016)(07-06-2016)

Thông báo về việc gửi bài đăng Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp số 3/2016 bằng tiếng Anh(16-05-2016)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN5530:2010(06-05-2016)

Giấy phép hoạt động báo chí(05-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh gửi phản biện nhận xét (Tháng 5/2016)(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có bài nhận xét của phản biện(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt gửi phản biện nhận xét (Tháng 5/2016)(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có bài nhận xét của phản biện(04-05-2016)

Danh sách bài báo đã gửi phản biện tháng 3-2016(08-03-2016)

Danh sách nhận bài báo từ ngày 01/3-04/3 năm 2016(08-03-2016)

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp(25-02-2016)

Hướng dẫn viết bài gửi đăng tạp chí(23-02-2016)

Thể lệ - Hướng dẫn gửi bài(23-02-2016)

Trang liên kết

 

 

CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC