Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 2/2015

Bìa Tạp chí số 2/2015

Mục lục Tạp chí số 2/2015

Nội dung

 1  Khảo sát xây dựng cơ sở khoa học để xác định vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của tỉnh Bến Tre đến năm 2015

Investigate and set up the scientific foundation to identify the criteria-meeting areas for safety vegetables production at Ben Tre province to 2015

Võ Thái Dân, Phạm Hữu Nguyên, Phạm Thị Kim Phụng

17  Nghiên cứu cải thiện pH đất và ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất măng tây

  Study on improving soil pH and effect of nitrogen on yield of asparagus (Asparagus officinalis L.)

 Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thị Ngọc, Trần Thị Thơm

25 Khảo sát ảnh hưởng của Salicylic acid đến sinh trưởng và khả năng kháng bệnh thối rễ và nứt thân trên cây măng tây (Asparagus officinalis L.)

 Effects of salicylic acid on the growth and stem cracking and root rot disease resistance of asparagus (Asparagus officinalis L.)

Nguyễn Hồng Đức, Phạm Thị Ngọc, Bùi Võ Thị Hương Thắm, Vi Văn Cường

 

34  Nghiên cứu tính kháng thuốc của rầy nâu (Nilaparvata lugens stal.) đối với các nhóm thuốc Fenobucard, Fipronil, Imidacloprid và Buprofezin tại Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang và Ô Môn Thành ph Cần T

Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Văn Tương, Trần Tấn Việt

40 Sự phát sinh phôi vô tính và chồi cây dâu tây (Fragaria vesca L.)

The generation of cloned embryos and  shoots of strawberry (Fragaria vesca L.)

Nguyễn Kim Khanh, Trương Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Ngọc Thanh Mai, Hồ Nam Việt

45 Khảo sát sự tăng trưởng và tích luỹ lipid ở củ cỏ gấu Cyperus esculentus L. khi thay đổi hàm lượng nước trong đất

Study on tuber growth and lipid storage associated with variations of soil water content in cyperus esculentus L.

Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Trí, Bùi Trang Việt

53 Nghiên cứu qui luật sinh trưởng và lập biểu cấp đất cho rừng đước (Rhizophora apiculata Blume.) trồng tại rừng phòng hộ Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Study on growth rule and establish site index table of đước (Rhizophora apiculata Blume.) man-made forests at the Long Thanh protection forest, Dong Nai province

Nguyễn Minh Cảnh, Trương Công Khanh, Nguyễn Tuấn Anh

 62 Đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng non phục hồi trạng thái IIB tại khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông, tỉnh Bình Thuận

Structural characteristics and species diversity of forest vegetation of restored young forest, iib status at nui Ong nature reserve, Binh Thuan province

Nguyễn Minh Cảnh, Phan Minh Xuân, Nguyễn Tuấn Anh

72 Ảnh hưởng của chế độ nghiền đến độ chịu kéo và độ bảo lưu chất độn của giấy

Research on the effects of the grinding modes to the strength and the filler retention property of paper

Huỳnh Ngọc Hưng

79 Nghiên cứu giải pháp công nghệ hoá gas từ trấu làm nhiên liệu cho động cơ diesel kéo máy phát điện

Study on the continuous rice husk gasification for diesel engine to power the generator

Trần Văn Tuấn, Phan Hiếu Hiền

88 Nghiên cứu xây dựng dãy cỡ máy nghiền kiểu búa thuỷ lực trục đứng năng suất 100 – 1.000 kg/h

Studying the size range building of vertical hydraulic hammer mill with capacity 100 – 1000 kg/h

Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hồng

98 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, khảo nghiệm máy chăm sóc mía lưu gốc

Studying, designing, manufacturing and testing the rooted sugarcane cultivator

Trần Thị Thanh, Đặng Sỹ Hiếu, Nguyễn Như Nam

Số lần xem trang : :1775
Nhập ngày : 23-02-2016
Điều chỉnh lần cuối :29-02-2016

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 3/2016(11-10-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 2/2016(11-10-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 1/2016(11-10-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 4/2015(11-10-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 3/2015(23-02-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 1/2015(23-02-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 4/2014(23-02-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 3/2014(24-02-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 2/2014(24-02-2016)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 1/2014(24-02-2016)

Trang liên kết

 

 

CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC