Thông báo về việc gửi bài đăng Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 3/2016 bằng tiếng Anh (Tải tại đây)

THÔNG BÁO

 

Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 212/GP-BTTTT ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép kỳ hạn xuất bản 06 kỳ/01 năm (trong đó, có 02 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh) và căn cứ kế hoạch thực hiện của Ban Biên tập Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, Tạp chí số 3/2016 sẽ được đăng tải bằng tiếng Anh.

Ban Biên tập Tạp chí trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô và các Nhà Khoa học có các công trình nghiên cứu, thông tin khoa học bằng tiếng Anh gửi về phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học (gửi bài bằng bản điện tử của bài báo theo địa chỉ email: tckhnln@hcmuaf.edu.vn, điện thoại liên hệ: 08.38963340 và thể lệ và hướng dẫn gửi bài truy cập website http://journal.hcmuaf.edu.vn vào mục Thể lệ-Hướng dẫn).

Ban Biên tập kính mong quý Thầy/Cô và các Nhà Khoa học gửi bài cho Toà soạn, thời hạn nhận bài cho số 3/2016 (số tiếng Anh) trước ngày 15 tháng 06 năm 2016.

Trân trọng thông báo.

                                                                                            

Số lần xem trang : :1004
Nhập ngày : 16-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :16-05-2016

Tin tức - thông báo

Danh sách bài báo tiếng Việt đang gửi phản biện (Tháng 10 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có nhận xét phản biện (Từ tháng 07 đến 09 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có nhận xét phản biện (Từ tháng 07 đến 09 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã nhận và giới thiệu phản biện - Tháng 6/2016(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã nhận và giới thiệu phản biện - Tháng 6/2016(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có bài nhận xét của phản biện - Tháng 6/2016 (Hạn nộp bài hoàn thiện trước ngày 22/6/2016)(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có bài nhận xét phản biện - Tháng 6/2016 (Hạn nộp bài hoàn thiện trước ngày 17/6/2016)(07-06-2016)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN5530:2010(06-05-2016)

Giấy phép hoạt động báo chí(05-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh gửi phản biện nhận xét (Tháng 5/2016)(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có bài nhận xét của phản biện(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt gửi phản biện nhận xét (Tháng 5/2016)(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có bài nhận xét của phản biện(04-05-2016)

Danh sách bài báo đã gửi phản biện tháng 3-2016(08-03-2016)

Danh sách nhận bài báo từ ngày 01/3-04/3 năm 2016(08-03-2016)

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp(25-02-2016)

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp(23-02-2016)

Hướng dẫn viết bài gửi đăng tạp chí(23-02-2016)

Thể lệ - Hướng dẫn gửi bài(23-02-2016)

Trang liên kết

 

 

CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC