Hướng dẫn viết bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (Tải tại đây)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN5530:2010 (Thuật ngữ hóa học - Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học) (Tải tại đây)

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHKT NÔNG LÂM NGHIỆP

 

Tạp chí Khoa Học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (Journal of Agricultural Science and Technology), trường Đại học Nông Lâm TP. HCM công bố và giới thiệu các bài tổng quan (review paper), bài của các công trình nghiên cứu (research paper) và bài thông báo khoa học (short communication paper) của tác giả trong và ngoài nước. Nội dung công bố liên quan đến các chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM và các thông tin khoa học khác, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật về Nông – Lâm - Ngư nghiệp, Kinh tế, Phát triển Nông thôn.

1. Yêu cầu chung:

- Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác.

- Bài viết phải tuân thủ theo qui định của Tạp chí.

- Bài tổng quan không quá 15 trang, bài báo khoa học không quá 10 trang và bài thông báo khoa học (short communication) không quá 8 trang khổ A4, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm.

2. Bài viết phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 200-250 từ; có thêm tựa bài viết và các từ khóa.

3. Bài viết cần đánh dấu tác giả chịu trách nhiệm chính của bài viết với chi tiết về địa chỉ gửi thư, email, điện thoại. Ban biên tập có quyền quyết định bài nào được đăng và không được đăng. Người phản biện sẽ do Ban biên tập mời.

4. Tác giả gửi bài dạng tập tin (dạng tập tin MS. Word) cho Ban Biên tập qua địa chỉ mail tckhnln@hcmuaf.edu.vn

5. Lệ phí: 500,000 VNĐ. (Lệ phí đã bao gồm phí in ấn & phản biện. Việc quyết định đăng hay không do Hội đồng biên tập quyết định). Tác giả nộp lệ phí ngay khi nộp bài bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Kế Hoạch - Tài Chính trường Đại học Nông Lâm TPHCM (Phòng 207 tòa nhà A1) .
  • Cách 2: Tác giả chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Số tài khoản: 1020 10000 179 786

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Đông Sài gòn

Nội dung: Lệ phí Tạp chí KH KT NLN - Họ tên tác giả chính

  • Lưu ý cho cả 2 trường hợp: Khi nộp tiền xong tác giả vui lòng scan/chụp giấy nộp tiền và gởi qua email tckhnln@hcmuaf.edu.vn hoặc photo giấy nộp tiền/in sao kê giấy chuyển tiền nộp về Phòng Quản lý Nghiên Cứu Khoa học (Phòng 307 - Tòa nhà A1) cho anh Tô Tấn Long.

6. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp đều sẽ được công bố tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh của bài báo trên website: www.journal.hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :2627
Nhập ngày : 23-02-2016
Điều chỉnh lần cuối :27-02-2017

Tin tức - thông báo

Danh sách bài báo tiếng Việt đang gửi phản biện (Tháng 10 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có nhận xét phản biện (Từ tháng 07 đến 09 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có nhận xét phản biện (Từ tháng 07 đến 09 năm 2016)(11-10-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã nhận và giới thiệu phản biện - Tháng 6/2016(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã nhận và giới thiệu phản biện - Tháng 6/2016(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có bài nhận xét của phản biện - Tháng 6/2016 (Hạn nộp bài hoàn thiện trước ngày 22/6/2016)(13-06-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có bài nhận xét phản biện - Tháng 6/2016 (Hạn nộp bài hoàn thiện trước ngày 17/6/2016)(07-06-2016)

Thông báo về việc gửi bài đăng Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp số 3/2016 bằng tiếng Anh(16-05-2016)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN5530:2010(06-05-2016)

Giấy phép hoạt động báo chí(05-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh gửi phản biện nhận xét (Tháng 5/2016)(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Anh đã có bài nhận xét của phản biện(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt gửi phản biện nhận xét (Tháng 5/2016)(04-05-2016)

Danh sách bài báo tiếng Việt đã có bài nhận xét của phản biện(04-05-2016)

Danh sách bài báo đã gửi phản biện tháng 3-2016(08-03-2016)

Danh sách nhận bài báo từ ngày 01/3-04/3 năm 2016(08-03-2016)

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp(25-02-2016)

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp(23-02-2016)

Hướng dẫn viết bài gửi đăng tạp chí(23-02-2016)

Trang liên kết

 

 

CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC